Struktur


Badan Pelaksana Harian (BPH)

Ketua                           : Sholahuddin Nasution, Lc.

Sekretaris                    : Ahmad Fauzi, S.Pd.I.

Anggota                       : Zarkasih, S.Pd. dan Ertim, S.Pd.I.

 

Pimpinan Sekolah Tinggi

Ketua                               : Fathulloh, M.Pd.

Wakil Ketua I                  : Muslim, M.Pd.

Wakil Ketua II                : Drs. Moh. Fathur Rohman, M.Pd.

 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (Prodi PBA)

Ketua Prodi PBA            : Hotimin, BA.

Sekretaris Prodi PBA      : Pepen Suhendra, SE

 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Prodi PGMI)

Ketua Prodi PGMI          : Danang Dwi Basuki, S.Pd.I.

Sekretaris Prodi PGMI   : Hari Febriansyah, S.Pd.I.

 

Kabag AUAK                 : Panji Mustahid As'ari, S.Pd.